sök efter produkter

Vi har över 1000 produkter. Hitta den produkt du söker efter genom att skriva produktnamn, produktkategori eller artikelnummer

Regnbäddar

Under de senaste 30 åren ser man enligt vissa beräkningar en ökad nederbördsvolym på 30%. EUs vattendirektiv innebär att alla medlemsländer ska uppnå en god ekologisk status i sjöar och vattendrag. Ett viktigt led i arbetet för att uppnå detta mål är att förhindra den betydande förorening som sker när orenat dagvatten leds till sjöar och vattendrag. God vattenkvalitet samt ökad biologisk mångfald kan skapas bland annat genom ökad användning av öppna diken, dammar och LOD-lösningar såsom anläggande av regnbäddar. Det krävs olika reningstekniker för att bli av med föroreningarna och rening nära källan är möjlig med bl.a växt- och regnbäddar som fångar och filtrerar dagvattnet innan de når recipienten. Då det är lättare att kontrollera utsläppskällan än att åstadkomma reningen av dagvattnet möjliggör det för planering vid nybyggnation samt utveckling av material. Metalliska byggnadsmaterial såsom takpapp, kopparplåt, zinkplåt, galvaniserat stål och corténstål är en av de största källorna till metaller i dagvatten och det sker en ökning med stigande materialålder (källa LTU). Gjutjärn och pulverlackad stål ger dock inte dessa effekter och belastning på miljön

Varukorg
Rulla till toppen