Om oss

Om Jom

JOM är ett privatägt familjeföretag och ingår i koncernen Top On Top som ägs av familjen Hallgren. Vår vision är att vara det bästa alternativet i beslutsprocessen genom att erbjuda ett brett sortiment och god service.Företaget drivs med fokus på utveckling av samhällsnyttiga koncept som ligger i linje med de förändringar vi ser i omvärlden. Ökade skyfallsmängder som påverkar vår miljö med dagvattenföroreningar samt en omställning med fler elbilar som behöver laddning är två betydande områden som kräver handling och innovation. I denna utveckling skapar JOM koncept som möter efterfrågan med funktionella produkter och koncept som även har ett estetiskt tilltalande uttryck.

Affärslöfte

JOM producerar, utvecklar och tillhandahåller högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion åt offentlig och privat stads-och parkmiljö. Vi ser ett intresse för hållbara material såsom gjutjärn som står över generationer och som har ett lägre klimatavtryck över tid. 

Verksamheten baseras på såväl bevarande av klassisk hantverkskompetens som med utveckling av nya tekniker, former och funktioner möter nutida och framtida krav.

Produktutvecklingen baseras dels på att bevara klassiska miljöer, dels på att skapa nya former och funktioner som möter högt ställda krav på det arv som skall förvaltas av kommande generationer.

JOM kan tillmötesgå unika, speciella krav på former och funktioner som kan komma att ställas, genom att tillhandahålla en bred och djup kompetens inom teknik och formgivning. 

Våra värderingar bottnar i att värna om en god relation med våra samarbetspartners och kunder och att skapa god affär för alla parter. Vi löser uppdrag och utmaningar tillsammans med arkitekt och utförare.

Historia

JOMs historia går tillbaka från 1985 – En traditionsrik marknadsnisch höll på att försvinna. Stadsarkitekter och andra ansvariga för utveckling och underhåll av offentliga miljöer, sökte med ljus och lykta efter kompetens att rekonstruera bl.a klassiskt utformade lyktstolpar, blomurnor, staket, markgaller och andra produkter i gjutjärn, som inte längre nytillverkades. Kompetensen var på väg att försvinna.

Detta ledde till en inventering och dokumentation av kvarvarande gjutjärnskompetens på den svenska marknaden och till uppbyggnad av ett nätverk med kvalificerade landskapsarkitekter.

Järn i Offentlig miljö introducerade ett sortiment av gjutjärns- och smidesprodukter för offentlig miljö samt en nyskapad kompetens att rekonstruera och reproducera historiskt klassiska former och funktioner.

Varukorg
Rulla till toppen