Varför behöver vi markgaller?

Träd behöver luft och vatten för att överleva. Vid plantering är det då viktigt att förhindra punktlaster som komprimerar planteringsjorden, detta säkerställs med ett markgaller och en planteringslåda sk trädgropsfundament.

Markgallerets uppgift

Gallrens uppgift är att avlasta planteringsjorden från komprimering så att luft och vatten kommer ner i planteringsgropen. Detta sker genom den fribärande konstruktionen som flyttar laster till planteringslådan, vilket gör att lasten kan passera rotzonen utan att punktlaster trycker på jord och rötter. Det är ett grundläggande villkor för trädets överlevnad. När trädet är etablerat är det ofta inte möjligt att använda en planteringslåda. Vi rekommenderar då att gallret läggs flytande på ett grovt stenkrossmaterial. Gallrets konstruktion gör då att lasten fördelas över hela gallrets yta.

Vad tål ett markgaller i belastning?

Det finns ett regelsystem, EN124, som anger vilka belastningar gjutgods som ligger i gata skall tåla. Det är ett bindande åtagande för de länder- i princip hela Europa- som har förbundit sig att det skall gälla för olika typer av trafiksituationer. På normal gata krävs det t.ex att den svarar mot D400, vilket innebär att hjultryck motsvarar 40 ton enligt normens definition. Allt gjutgods som läggs i gata skall vara märkt så att det framgår vilken klass som gäller för den aktuella betäckningen.
Markgaller omfattas inte av EN124 i sig eftersom de inte ligger med öppna hål under gallret. Där finns ju jord. Våra markgaller är klassade och för att skapa möjlighet att tydligt ange belastning som ett galler kan ta, och då är det praktiskt att använda en etablerad norm. De är också certifierade för att genomföra provningar på produktionen. Generellt kan våra mindre galler, runda 1500 fyrkantiga 1500 och därunder ta en hjul-last av 5 ton (Det motsvarar totalvikt av 20 ton, vilket i praktiken innebär att fordon som är så stora inte kan komma så nära trädet om det inte kärs ner). För större galler gäller belastning av 1,5 ton enligt EN124. Våra 2.0 galler tål 5 tons hjultryck även för större galler.

Val av galler

Avvägningen mellan trädets behov av stor planteringsyta och konkurrensen men praktiska frågor, te x i val mellan runda eller fyrkantiga, och ekonomin vid te x storlektvalet måste självfallet lösas varje fall för sig. Ett större galler ger bättre förutsättningar för trädet då man kan ge det större yta/volym att växa i. För det större gallren kan man välja mellan inneröppning av diametern 700 eller 1100 mm, där den större öppningen främst blir aktuell vid etablerade träd. En tumregel är att trädet behöver ett avstånd på minst 100 mm till gallret från stammen.

Justering av galler

Justeringsramar går att leverera med gallret. Ramen är till för att justera galler i lutning och höjd. Ramen är gjord av vinkelelement som gör att man kan justera in gallret mot FM om betonglådan kommit för långt.

Varukorg
Rulla till toppen