Vad är skillnaden på järn och gjutjärn?

Vad är skillnaden på järn och gjutjärn?

Skillnaden mellan järn och gjutjärn ligger främst i deras olika egenskaper.

Skillnaden mellan stål och gjutjärn är kolhalten. I gjutjärn är kolhalten så hög som 2.4% och bildar s k grafit. Detta ämne är främsta orsaken till att gjutjärn till skillnad mot stål (kolhalten 0.4 %) inte rostar på samma vis. En stolpe eller pollare eller vad som helst som är skapat i gjutjärn kommer alltså inte korrodera när man ställer ut den under bar himmel. Jämför t ex med brunnsbetäckningar som är gjorda i gjutjärn och som synligt inte heller korroderar.

Det finns flera olika sorters gjutjärn, exempelvis gråjärn, segjärn, vitjärn och aducerjärn. Halten kol är i princip densamma hos dessa olika sorter. Genom att variera framställningsprocessen samt halten kisel och låga halter av magnesium får man olika egenskaper på gjutjärnet. Tillsättningen av magnesium i en speciell process påverkar strukturen på järnet och segjärn skapas. Segjärnet är mera segt därav namnet. Vi satsar också på utveckling inom teknik, form och funktion som möter nutida och framtida krav.

Vårt special område är framför allt gjutjärn, ett fantastiskt material som inte rostar i den bemärkelsen som vanligt stål och därför inte behöver något egentligt rostskydd.*
I många sammanhang är stål ett mer rationellt val. Vi har därför byggt upp en omfattande kunskap om ytbehandling av stål för att motverka rost.

Eftersom vi arbetar med produkter i både gjutjärn och stål ser vi möjligheterna att utnyttja rätt material vid rätt tillfälle och kan ofta föreslå optimala kombinationer.

Våra referenser är nästintill oräkneliga! Det låter kanske lite stöddigt men det är faktiskt lättare att tala om var våra produkter inte finns. Vi är representerade i de flesta städer och vanligtvis på platser såsom Rådhuset, Slottet, Stora Torget och Centralstationen.

*Obehandlat gjutjärn ”blommar” med en oxid som ser ut som rost men när det blomningen nöts bort, kommer den inte igen. Gjutjärnet får då ett nött och blankt utseende som bevaras år efter år, utan angrepp på gjutjärnet. Gjutjärnet har en skyddsmålning som skyddar mot skador. Vi grävde upp ett fundament som stått i jorden i 30 år och det var helt intakt utan angrepp. Det är den stora skillnaden på stål och gjutjärn. Gjutjärn är inte rostfritt men har en perfekt hållbarhet för utemiljöer.

Varukorg
Rulla till toppen