Svartån

Gjutjärnstolpar med följare och fallnät.

Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el kommersiellt. Turbinhuset byggdes 1891 i Svartån mitt i centrala Västerås, och hade en avgörande betydelse för att nuvarande ABB skulle etablera sig i staden.

Den nya faunapassanger vid Turbinbron är det första vandringshindret i Svartån. Passagen är ett sätt för fiskarna och andra vattenlevande djur att ta sig från Mälaren, förbi Turbinbron och vidare upp genom Svartån. Passagen har stor betydelse för många arter i Mälaren som vill ta sig upp till Svartån bland annat för att leka. Faunapassagen har byggts inom ramen för EU-projektet Life IP och Rich Waters. Projektet tar sig an de vanligaste miljöproblemen i våra gemensamma vatten. År 2019 byggde Mälarenergi en 180 meter lång faunapassage som gör att fiskarna kan vandra uppåt i Svartån.

Våren 2019 stod faunapassagen klar. JOM har tillverkat och levererat rörstolpar i gjutjärn med följare som fallnät mellan sektionerna. Svartån går i en mjuk radie och det var viktigt att anpassa varje svängning och få en jämn och fin linje på staketet.

Produkt i projekt

Gjutjärnsstaket - kvarngatanKvarngatan staket
Nätfyllnad till staketNätfyllnad till staket
Varukorg
Rulla till toppen