Stockholm Centralstation – Sveriges största Järnvägsstaion

Sveriges första järnväg invigdes 1856 och 1857 beslöt Svenska Regeringen att dragning av västra stambanan skulle gå söder om Mälaren och inledde då planering för slutstationen i Stockholm.

Ett stationshus och med en stambanas alla funktioner krävde stort utrymme och skulle uppföras på en strategisk plats där västra och norra stambanan kunde knytas samman. Stationen togs i bruk den 18 juli 1871.

På södra delen ligger Södra Paviljongen vars byggnad uppfördes 1925 och fungerade som stationens södra utgångshall fram till slutet av 1950-talet då den byggdes om för att verka som väntsal för kungliga familjen.

Kungliga väntsalen har sin ingång från huvudfasaden mot Vasagatan 1. Entrén skyddas av ett skärmtak utfört i kopparplåt som smyckas av en kunglig krona högst upp. Själva väntsalen består av förstuga, tambur, den kungliga väntsalen samt Drottningens rum och entrén utanför är utsmyckad med belysning, pollare, krukor, papperskorgar och askkoppar från Järn i Offentlig Miljö i gjutjärn.

Beställare : Statens Järnvägar, ägs idag av Jernhusen AB
Arkitekt : Folke Zettervall, Adolf Edelsvärd
Byggmästare: Carl Henric Hallström

Produkt i projekt

Askkopp i gjutjärn från Järn i Offentlig MiljöAskkopp
Neston pollare - Flyttbar från Järn i offentlig MiljöNeston
Sverigestolpe - Järn i offentlig MiljöSverigestolpe
Kungslykta - Järn i Offentlig MiljöKungslykta
Papperskorg - JOMPapperskorg Skeppsbron
Askkopp i gjutjärn från Järn i Offentlig MiljöAskkopp fristående
Varukorg
Rulla till toppen