Ett samarbete som ledde till Sveriges mest sålda stamskydd

Ett samarbete som ledde till Sveriges mest sålda stamskydd

Porträtt av SAR arkitekten PO Sporrong och Gunnar Löfberg – Ett fruktsamt samarbete mellan en betydande formgivare och en visionär entreprenör med känsla för framtidens dåtid.

Gunnar Löfberg, grundare och tidigare ägare och VD för Järn I Offentlig Miljö JOM AB kom första gången i kontakt med PO Sporrong när han i slutet av 1980 ritade på Överkikaren som i dag är Hotell Hilton vid Slussen.

PO hade ritat krukor för växter som skulle stå på pelare 4 – 5 meter över vägbanan vid entrén till hotellet men också på plattytan vid utomhusserveringen. Det var stora krukor som mätte 1,4 meter i diameter och 1 meter högt.

Hilton Hotell, Slussen, Stockholm JOM; Järn i Offentlig Miljö formgivare Po Sporrong
Att gjuta i gjutjärn

Gjutjärn är ett material som lämpar sig för avancerade former såsom de ornamentala detaljer man finner i Planteringskärlet Sporrong; men det finns även ett behov av att kunna skapa komplicerade former i ett formspråk för dagens arkitektur.

Vid den här tiden var möjligheten att gjuta i järn för att använda på gator och torg relativt okänt. PO hade formgivit för att krukorna skulle gjutas i betong. När de klarat ut förutsättningarna för gjutning i järn kunde PO formge krukorna till att bli elegant smäckra med ett formspråk som man aldrig kan skapa i betong.

Samarbete i mer än 30 år

PO och Gunnar kom att etablera ett samarbete som varade i mer än 30 år kring JOMs produkter och dess funktioner och formspråk.
Utöver krukorna har vi arbetat fram ett stamskydd för träd, 2110, som används i många sammanhang. Det är stilfullt och praktiskt vilket gjort produkten till Sveriges mest använda trädskydd. De ritade också upp ett system för staket som bottnade i att använda gjutjärn i stolparna. Systemet fungerar fortfarande efter 25 år! Detta system går under namnet Nordhägn och ger möjlighet att skapa specialanpassade för platsen givna mått för grindar staketsektioner av olika variationer för en rimlig ekonomisk investering. Glädjande fortsätter projektörer och arkitekter att föreskriva dessa produkter vilket visar vilken kvalitet POs formgivning har.

PO och Gunnar har ägnat mycken möda åt att fundera hur man skall kunna plantera träd på ett bra sätt, men också för funktionen i staden runt trädet. De har skruvat och vänt på olika tekniker att fästa saker i marken. PO var en inspirerande aktör och i många sammanhang har han varit en dörröppnare. Åren som lärare på SLU har etablerat många fina relationer mellan PO som lärare och de elever som senare etablerat sig som landskapsarkitekter.

Ett urval av PO och Gunnars produkter

Varukorg
Rulla till toppen