Karlbergsslott

Utsmyckning av hägnader med kommendantens sigill.

Byggherre var Fortifikationsverket Fastighetsgrupp Karlberg. Projektet utfördes i form av utförandeentrepenad. Själva byggnationen startade maj 2012.

Karlbergs Slott var kunglikt lustslott ända fram till 1792 då Gustav III bildade Kungliga krigsakademien på Karlberg. Sedan dess är Karlberg Krigsakademi för officerare och därmed världens äldsta krigsakademi på samma plats i samma byggnad. De båda trevåningsflyglarna tillkom 1795 efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell. Karlberg är ett statligt byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården.

JOM AB fick uppdraget av Försvarsmakten att leverera 10 stycken pollare i gjutjärn med Kommendantens vapen och fläns, med tillhörande kätting och schackel, till Klockstapeln vid Karlbergs Slott.
Pollarna är fastskruvade på en platta för att det skall kunna flyttas undan vid behov. Vid trappan till entrén står dessa pollare sedan tidigare. Samma pollare men med kungligt vapen används av högvakten på yttre borggården Stockholms slott.
Klockstapeln med den så kallade Borggårdsklockan står i centralaxeln utanför södra fasadens huvudentré. Den första klockstapeln kom sannolikt på 1790-talet. Nuvarande klockstapel restes pingstafton 1954 och hade byggts efter sina historiska föregångare. Klockan är gjuten 1827 av Samuel Grönwall i Stockholm.
JOMs pollare med vapen omgärdar klockstapeln och ankaret likt ett beskyddande av forna tider.

Produkt i projekt

Manchester pollare; Järn i Offentlig MiljöManchester pollare
Kätting i olika dimensioner
Varukorg
Rulla till toppen