Varför planteringslådor?

Maximal effekt med planteringslådor

Med en planteringslåda i betong får man möjlighet att separera planteringsjorden från det bärlager som ligger utanför. Bärlagret kan komprimeras så att sättningar kan minskas kraftigt. Betongkanten ger ett perfekt upplag för markgaller. Betonglådans konstruktion gör att vikter som kommer ut på gallret leds förbi rotzonen och ut i djupare liggande lager där belastningen inte kan skada trädets rötter. Trädets rötter kan expandera ut från lådan genom hålen i betonglådan.

JOM’s planteringslåda i betong ger maximala möjligheter. Enklare, snabbare, säkrare och billigare!

Fördelar med JOM’s system

Olika storlekar på galler kräver flexibilitet i storlekar på betonglådan. Ofta vill man också skapa stora växtbäddar utan att galler används. Den nya lådan kan monteras ihop vid sidan av gropen för att sedan lyftas på plats. Detta medför ett snabbare och enklare montage. Stora öppningar för trädrötterna, en högre öppning för grunt liggande rötter samt en balk som ger stöd för hela konstruktionen i dess underkant skapar bra förutsättningar för trädet att växa.

Fyra grundelement kan kombineras till ’’oändliga’’ storlekar

JOM’s system möjliggör att skapa vilka storlekar som helst från 900 mm och uppåt med olika mått för bredd och längd. Detta når man med endast 4 stycken grundelement som kombineras till att skapa önskad längd/bredd. Det begränsade antalet element möjliggör mycket god tillverknings-, lagrings- och hanteringsekonomi. Detta medför låga kostnader och hög tillgänglighet då planteringslådorna behövs.

Planteringslådorna skall undantagslöst användas mycket tidigt i ett anläggningsskede. Det innebär att det ställs höga krav på kort leveranstid. JOM kan alltid leverera omgående.

Elementen är jämntjocka, vilket innebär att de kan hanteras liggande på lastpallar. Detta i sin tur gör att vanliga transporter kan användas. Pallarna är staplingsbara till maximala vikter vid transporter vilket förbättrar transportekonomin väsentligt. Inga särskilda åtgärder krävs för lastning och lossning.

Produkter

Varukorg
Rulla till toppen