GDPR

Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion
Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata. I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt
Järn i Offentlig Miljö (JOM AB) är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. )

Hos JOM AB, tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar JOM AB in om dig?
För att fullgöra begäran från våra kunder, besökare på vår webbplats eller från våra återförsäljare kan du bli ombedd att lämna någon eller några av dessa uppgifter:

• Ditt namn
• Ditt personnummer
• Din e-postadress
• Din postadress
• Din leveransadress
• Ditt telefonnummer
• Dina kontaktuppgifter

4. När samlar JOM AB in din information?
Vi samlar in dina personuppgifter när du köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du
t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

5. Hur använder JOM AB din information?
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

• Behandla din beställning
• Hantera ditt kundkonto
• Behandla betalningar
• Leverera produkter
• Skicka information, nyheter och erbjudanden
• Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras endast för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, och marknadsföringsaktiviteter.
Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att
fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.
Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. JOM AB kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

6. Registrerades rättigheter
Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Se kontaktuppgifter nedan.

7. Cookies
En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation.

8. Andra webbsidor
Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. JOM AB är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Kontakta oss
Om du har en fråga, till JOM AB angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss via info@jom.se.
Du kan kontakta oss via:
• E-post: info@jom.se
• Eller skriv till: JOM AB
Gudbyvägen 58, 192 94 Upplands Väsby

Varukorg
Rulla till toppen