Staket – en viktig funktion i stadsmiljö

Staket har en viktig funktion i stadsmiljö genom inramning av olika områden. Ett staket kan vara dekorativt och fylla en estetisk funktion likväl som en säkerhetsfunktion.

I stadsmiljöer tänker vi ofta på staket i termer av funktioner. Staket uppförs för att hålla något innanför eller utanför. Men, för att städer skall fungera, så behövs både synliga och osynliga gränser. Staket är också den vanligaste dekorationen vi möter i uterummet. I städer är det mest staketets egenskap som hägnad, som kommer till användning.

Ett staket kan även verka som ett varumärke för en byggnad genom sitt uttryck som ger intryck och ett historiskt avtryck. Nordhägnsystemet är formgivet för krävande miljöer och livscykelperspektivet är en viktig aspekt – inte minst idag – när materialet som står länge premieras och hellre omhändertas än byts ut.

Vi erbjuder ett brett sortiment av både smides- och gjutjärnstaket. Formspråket och materialet på våra staket ger den karaktär och skydd som ofta efterfrågas gällande avgränsningar i stadsmiljön.

Nordhägn – ett populärt system

I Sundsvall längst med Selångersån på södra sidan finner man JOMs hägnader Nordhägn i olika utföranden. Nordhägn är ett flexibelt system som klarar elevation och radie utan bekymmer. Sektioner anpassas efter plats. Arbetet med den nya storbron har tagit fart och snart skall fortsättning med anläggning av staket längst västra och östra sidan.

Produkter

Varukorg
Rulla till toppen