segjärn och gjutjärn

Segjärn och gjutjärn

Gjutjärn rostar inte – ett svårsmält faktum

Det var många som inte visste, att gjutjärn är ett icke-korrosivt material! I vår strävan till produktinformation framhåller vi gärna, att gjutjärn inte rostar. Det är ju en förnämlig egenskap som håller underhållskostnaderna nere och ger lång livslängd. Om man räknar på livscykelns klimatpåverkan så har en gjutjärns produkt låg påverkan i det långa loppet.

Skillnaden mellan segjärn och gjutjärn

Skillnaden mellan stål och gjutjärn är kolhalten. I gjutjärn är kolhalten så hög som 2,4% och bildar s k grafit. Detta ämne är främsta orsaken till att gjutjärn till skillnad mot stål (kolhalt 0,4%) inte rostar. En stolpe eller pollare, eller vad som helst som är skapat av gjutjärn kommer alltså inte att korrodera när man ställer ut den under bar himmel. Jämför t ex med brunnsbetäckningar som är gjorda i gjutjärn och som synligt inte heller korroderar.
Det finns fler olika sorters gjutjärn, exempelvis gråjärn, segjärn, vitjärn, Aducerjärn. Halten kol är i princip densamma i hos dessa olika sorter. Genom att variera framställningsprocessen samt halten kisel och låga halter av magnesium fås olika egenskaper på gjutjärnet. Tillsättningen av magnesium i en speciell process påverkar strukturen på järnet och segjärn skapas. Segjärnet är mera segt varav namnet.

Gråjärn
  • utmärkta gjutegenskaper
  • god skärbarhet
  • mycket god tryckhållfasthet
  • goda glidegenskaper
  • relativt god draghållfasthet
  • låg seghet
  • god värmeledningsförmåga
Segjärn

•goda gjutegenskaper
•god skärbarhet
•hög hållfasthet och seghet
•goda glidegenskaper
•bra utmattningsegenskaper

Allt är inte rost

Obehandlat gjutjärn kommer att ’’blomma’’ med en oxid som ser ut som ’’rost’’. Oxideringen upphör och har ingenting med korrosion att göra. Om oxiden. Eller ’’blomningen’’, utsätts för nötning försvinner den och kommer inte igen. Gjutjärnet får då ett ’’nött’’ och ’’blankt’’ utseende som kommer att bevaras, år efter år, utan några som helst korrosionsangrepp. Jämför åter med hur brunnsbetäckningar brukar se ut där man klart kan se den nötta ytan och rester av oxideringen i räfflorna.

Vad händer egentligen i stekpannan?

Oxideringen kan komma tillbaka om man mekaniskt arbetar bort gjutjärnets yta. Då sker åter en ’’blomning’’. Detta kan man se tydligt i en stekpanna av gjutjärn, om man använder stålull för att göra ren den. Då har man mekaniskt bearbetat ytan så mycket att oxidering sker på nytt.

Varför då måla?

Om man målar på gjutjärn så att luften inte kommer till, håller man tillbaka oxideringen. Eftersom gjutjärn inte korroderar, behöver man inte använda färg för rostskydd.

Skrapa inte före vårnumret

Man kan måla om gjutjärnet för att förhindra att ett oxidskikt bildas. För att undvika en ny oxidering av gjutjärnet, så skall man inte skrapa eller på annat sätt hårt mekaniskt bearbeta det, t ex för att lägga på rostskydd. Det ger alltså rakt en motsatt effekt om det är oxiden man vill ta bort.

Varukorg
Rulla till toppen