Produktutveckling med miljö i fokus

Produktutveckling med miljö i fokus

JOM drivs med fokus på utveckling av samhällsnyttiga koncept som ligger i linje med de förändringar vi ser i omvärlden. Ökade skyfallsmängder som påverkar vår miljö med dagvattenföroreningar samt en omställning med fler elbilar som behöver laddning.

Estetisk hållbarhet

Estetiken är en väsentlig aspekt för att må bra. Vi vågar hävda att vackra omgivningar kan bidra till god hälsa. Med devisen – Vi gör Sverige vackert – värnar vi om den klassiska miljön som håller över tid både i kvalitet men även rent estetiskt. Eftersom gjutjärn är ett material som håller över generationer blir det viktigt att välja en klassisk och tidlös design.

Miljöpåverkan & materialval

Gjutjärnet JOM använder tillverkas till 90-100 % av återvunnet järnskrot vilket tillsammans med livslängden bidrar till en hållbar produkt.

För miljön är det viktigt att skydda metallsläpp från nakna metaller i den offentliga miljön. Med nakna menar vi endast galvaniserade stålprodukter som visar på högre metallsläpp vid nederbörd än behandlade med färg och pulverlack. Därför är alla våra produkter om möjligt lackerade. Gjutjärn har inte den belastningen på miljön.

Ett viktigt led i arbetet för att hjälpa Kommuner att uppnå EUs vattendirektiv är att förhindra den betydande föroreningen som sker när orenat dagvatten leds till recipienter såsom sjöar och vattendrag och det går att minska genom att filtrera vattnet redan vid källan. Våra regnbäddar agerar som ett första filter och fångar upp föroreningar, näringsämnen och microplaster.

Stockholms Stads elektrifieringspakt

Elektrifieringspakten är ett samarbete mellan Stockholm Stad och privata och offentliga aktörer som kan bidra till att genomföra omställningen av stadens transporter att bli fossilfria. Med våra laddstolpar i gjutjärn är vi tillsammans med andra bolag en del av att hjälpa till med en snabbare och vackrare elektrifiering av Stockholms transporter.

Varukorg
Rulla till toppen