Nordhägn Staket

Dessa staket passar till Nordhägnstolpar. Det går även att kombinera en staketsektion med en överliggare. Man kan välja att få med eller utan knopp på stolparna och det går att gjuta eget sigill.