Regnbädd Sickla

Benämning: Regnbädd / Dagvattenbädd
Artikelnummer: 4302
AMA-kod: DCL

Offertförfrågan

Om du vill ha kontakt med oss om just denna produkt, fyll i nedan så kontaktar vi dig inom 24H

JOM har tagit fram flera olika modeller och storlekar på regnbädden som består av armerade betongelement, som delvis tar upp en del av den tänkta vattenvolymen i regnbäddslådan samt  stålramar som möjliggör en större volym för dagvatten i lådan.

Det kan ställas olika belastningskrav och vi anpassar dimensionen på armeringsjärnen för att nå rätt krav. Lådan är täckt med markgaller av gjutjärn och hela konstruktionen ska kunna klara belastning från till exempel en lastbil.
Fundamenten är 4900-5600 mm långa och 1400 mm breda, med en trädgrop centrerad. Resten av lådan innehåller substrat av olika sorter.
För att inte rotkklumpen skall bli stående i vatten så passerar vattnet från bredvidiggande sektioner med fördröjningsvolym trädgropen via rör.
I samband med utvecklingen av regnbädden har JOM tagit fram ett nytt, smalare markgaller tillsammans med kommunen, som ska minimera risken att fimpar och annat skräp rinner ner i regnbädden. Gallret går också att lyfta på vid behov.

Benämning

Regnbädd / Dagvattenbädd. I samband med utvecklingen av regnbäddskonceptet tog JOM tillsammans med kommunen fram ett nytt markgaller med smalare slitsar, som ska minimera risken att fimpar och annat skräp rinner ner i regnbädden. Gallret går att lyfta med magnetlyft på vid drift av innehållet

Artikelnummer

4302

AMA-kod

DCL

Material

Betongelement förstärkta med armeringsjärn. JOM använder s. k grön betong med mindre bindningsmedel

Montage

Regnbädden monteras med långsidor och gavel först och sammanfogas med hjälp av armeringsjärn. Stödelementen av betong och stålbalk lyfts sedan ner på plats. Tryckplattor i hörnor kan med fördel användas för att underlätta att få regnbädden jämn. Justeringsramen underlättar för driften när markgaller skall lyftas och återföras till rättplats.

Storlek

Vi utformar regnbädden efter varje projekts enskilda behov

Punktbelastning

50 kN

Du kanske också gillar …

Varukorg
Rulla till toppen