dahlberg

Regnbädd Nacka

Under de närmaste åren kommer många söka lösningar för att bättre ta hand om dagvattnet i våra tätorter för att skydda recipienter. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda.

Jom staket, stamskydd, markgaller vid Ågatan i Sundsvall

Staket – en viktig funktion i stadsmiljö

Staket har en viktig funktion i stadsmiljö genom inramning av olika områden. Ett staket kan vara dekorativt och fylla en estetisk funktion likväl som en säkerhetsfunktion. I stadsmiljöer tänker vi ofta på staket i termer av funktioner. Staket uppförs för att hålla något innanför eller utanför. Men, för att städer skall fungera, så behövs både …

Staket – en viktig funktion i stadsmiljö Läs mer »

Hur går järngjutning till?

Vet Du vad Du menar när Du talar om järn? Känner Du till vad som är vad då Du tar i ett räcke, ser på ett staket eller trampar på ett brunnslock? Skillnaden mellan stål och gjutjärn ligger främst i deras olika egenskaper. Läs här så förstår Du varför Du kan få betala lite mer för gjutjärnets oöverträffade egenskaper.

Planteringslåda för trädskydd

Varför planteringslådor?

Maximal effekt med planteringslådor Med en planteringslåda i betong får man möjlighet att separera planteringsjorden från det bärlager som ligger utanför. Bärlagret kan komprimeras så att sättningar kan minskas kraftigt. Betongkanten ger ett perfekt upplag för markgaller. Betonglådans konstruktion gör att vikter som kommer ut på gallret leds förbi rotzonen och ut i djupare liggande …

Varför planteringslådor? Läs mer »

Varukorg
Rulla till toppen