Växt och Regnbädd

Under de närmaste åren kommer många att söka lösningar för att ta bättre hand om dagvattnet i våra tätorter. För att "fånga" vattnet och hålla bädden på plats, krävs en låda. En regnbädd utformas för dagvattenhantering och som ett naturligt biofilter.

Växt och Regnbädd