Växtbädd

En växtbädd utformas för att tillgodose trädrötternas behov av syre, vatten och näring. Det är viktigt att använda planteringsjord i trädgropsfundamentet för att ej bryta kapiläreffekten. En regnbädd utformas för dagvattenhantering och som ett naturligt biofilter.