Växtbäddar/Regnbäddar

En växtbädd utformas för att tillgodose trädötternas behov av syre, vatten och näring. Det är viktigt att använda planteringsjord i trädgropsfundandementet för att ej bryta kapiläreffekten. En regnbädd utformas för dagvattenhantering och som ett naturligt biofilter.