Planteringslådor

Planteringslådor skapar förutsättningar för trädets rötter ska omgärdas av luft-och vattenledande jord genom att lådan tar hand om tryck både från ovan och från sidorna.

Storlekar

4755
4718
4719
4720
4723
4725
4409
4410
4410/20
4412
4413
4414
4414/28
4415
4415/30
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4427
4430