Planteringslådor

Planteringslådor skapar förutsättningar för att trädets rötter ska omgärdas av luft-och vattenledande jord. Det sker genom att lådan tar hand om tryck både från ovan och från sidorna. Planteringslådan ger också förutsättningar för att inte använda skelettjord under gropen. Detta stör annars den naturliga tillförseln av grundvatten genom att kapilärkraften blockeras och starkt ökar behovet av vatten genom tekniska åtgärder. JOMs baselement skapar frihet i att välja storlek och form.

Storlekar

4755
4718
4719
4720
4723
4725
4409
4410
4410-20
4412
4413
4414
4414-28
4415
4415-30
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4427
4430