Klassiska galler 1.0

Dessa galler tål ett hjultryck enl EN124 på 15 alt 50 kN. Se info för respektive galler. Nedan redovisas ett antal standarddimensioner. Dessa kan kombineras på olika sätt så att rektangulära, ovala och åttkantiga former kan skapas.