Markgaller

Markgaller syftar till att förhindra punktlaster som komprimerar planteringsjorden. Då säkerställs att rötterna får luft och vatten som är ett grundläggande villkor för trädets överlevnad.

Storlekar

451100
Ø 600
455510
Ø 700
451300
Ø 700
CLK15070
Ø 700 (1100)
ROK15070
Ø 700 (1100)
ROK20070
Ø 700 (1100)
CLK20070
Ø 700 (1100)
451400
Ø 1500
457831
457921
455060
Ø 600
454800
550*550
456110
Ø 700
LAQ12555
ROQ12560
Ø 600
CLQ12560
Ø 600
457210
Ø 700
CLQ14070
Ø 600
LAQ15070
455210
Ø 700
454900
700*700
451320
Ø 700
484720
ROQ15070
Ø 700 (1100)
CLQ15070
Ø 700 (1100)
ROQ18070
Ø 700 (1100)
LAQ18070
457700
850*850
451200
840/840
CLQ18070
Ø 700 (1100)
455010
Ø 700
CLQ19070
Ø 700 (1100)
LAQ20070
457720
850*850
ROQ20070
Ø 700 (1100)
CLQ20070
Ø 700 (1100)
451010
1000*1000
ROQ25070
Ø 700 (1100)
451501
1000*1000