Trädskydd

Träd i gatumiljö måste ges förutsättningar för att överleva. Detta skapas bland annat via fysiska åtgärder så som att skydda trädets rötter med markgaller från att skadas av komprimerad jord eller att skydda stammen mot påkörningsskador.