Staket & Hägnader

Gränsbildningar är sannolikt den vanligaste funktionen i gaturummet. Här presenteras produkter för att ge symboler och fysiska förutsättningar för att markera och ibland genomdriva önskad funktion.