Planteringslåda 1400*2800

Planteringslådor används då man vill bygga växtbäddar och hålla planteringsjord separerad från omgivande bärlager. Härigenom minskar man risk för sättningar. Om galler används för att undvika komprimering av växtbädden kommer laster som kommer ut på gallret att ledas förbi rotzonen av betongelementen och lasten ”oskadliggörs” därigenom. Trädets behov av att släppa ut rötterna från gropen medges genom de hål som finns i elementets sidor.

Produktinformation

Benämning Planteringslåda rektangulär avsedd för trädplantering.
Artikelnr 4414-28
Material Betong. Galler bygger normalt 40 mm och lådans höjd är 600 mm.
Bruksanvisning Montage trädgropar
Miljödokument BVD 3, planteringslåda - (BVD ID: 49558 Rekommenderas)
Montage Lådan skarvas ihop med låspinnar mellan element och i hörnor. Under montaget kan med fördel styrplåt 4405 användas vid varje skarv.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar