Planteringslåda 1000*2000

Planteringslådor används då man vill bygga växtbäddar och hålla planteringsjord separerad från omgivande bärlager. Härigenom minskar man risk för sättningar. Om galler används för att undvika komprimering av växtbädden kommer laster som kommer ut på gallret att ledas förbi rotzonen av betongelementen och lasten ”oskadliggörs” därigenom. Trädets behov av att släppa ut rötterna från gropen medges genom de hål som finns i elementets sidor.

Produktinformation

Benämning Planteringslåda fyrkantig avsedd för trädplantering.
Artikelnr 4410-20
Material Kombination av betongelement 4401, 4402. Galler bygger normalt 40 mm och lådans höjd är 600 mm.
Vikt 480
Bruksanvisning Montering planteringslådor
Miljödokument BVD 3, planteringslåda - (BVD ID: 49558 Rekommenderas)
Montage Lådan skarvas ihop med låspinnar mellan element och i hörnor. Under montaget kan med fördel styrplåt 4405 användas vid varje skarv.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar