Trerörstolpe med följare 48,3 mm

Gjutjärnsstaket är dyra och kräver mycket vid projektering eftersom anpassningar ökar priset än mer. I känsliga miljöer måste just känslan ändå komma till förverkligande. Att använda en rörstolpe skapar en gjutjärnskänsla . Men risken för felgjutningar vid tillverkningen sjunker och påverkar då kostnaden/enhet kraftigt. Projekteringen förenklas då anpassningar vid montaget lätt hanteras på arbetsplatsen då standard stålprofiler kan användas, utan att man därigenom tappar gjutjärnskänslan.

Produktinformation

Benämning Räckesstolpe för tre följare
Artikelnr 220001
Material Gjutjärn
Målning Grundmålat, färdigmålat, bättringsmålning måste ske efter montage.
Vikt 80
Markanslutning I stolpen ingjutet kamstål Ø 25 som sticker ut 200 mm.
Mer info Broschyr
Miljödokument BVD 3, staket i gjutjärn och stål (BVD ID: 56877 Rekommenderas)
3D-ritning JOM_220001.dwg
Montage Stolpen har genomgående hål. Följare läggs in med skarv i varje stolpe. Lockas med plastmassa.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar