Staket av lösa ståndare

Produktinformation

Benämning Staket som byggs av lösa ståndare.
Artikelnr 200003
Material Gjutjärn. Över och underliggare kan vara av stål. Olika stolpar och ståndare kan erbjudas. Hopmontage sker på arbetsplatsen.
Målning Grundmålat
Montage Stolpar fästs in med bult alt med ingjutningsstål. Sektioner skruvas fast i stolpar. Montage av sektioner genom att dessa skruvas fast mot under och överliggare.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar