Om oss

Det började 1985

Efter en mångårig verksamhet som affärsutvecklare och ’’företagsdoktor’’, fann Gunnar Löfberg under ett av sina konsultuppdrag en traditionsrik marknadsnisch som helt höll på att försvinna.

Stadsarkitekter och andra ansvariga för utveckling och underhåll av offentliga miljöer, sökte med ljus och lykta efter kompetens att rekonstruera bl.a. klassiskt utformade lyktstolpar, blomurnor, staket, markgaller och andra produkter i gjutjärn, som inte längre nytillverkades. Kompetensen var på väg att dö ut.

Detta ledde till en inventering och dokumentation av kvarvarande gjutjärnskompetens på den svenska marknaden och till uppbyggnaden av ett nätverk med kvalificerade landskapsarkitekter. En ny resurs erbjöds så till marknaden förfogande 1985, då företaget JOM – Järn i Offentlig Miljö introducerade ett – då begränsat, nu marknadens bredaste – sortiment av gjutjärns- och smidesprodukter för offentlig miljö. Och, inte minst viktigt, en nyskapad kompetens att rekonstruera och reproducera historiskt klassiska former och funktioner.

Affärsidé

JOM´s affärside är att reproducera, utveckla och tillhandahålla högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

Verksamheten skall baseras på såväl bevarandet av klassisk hantverkskompetens som på utveckling av nya tekniker, former och funktioner som möter nutida och framtida krav.

Produktutvecklingen skall baseras dels på att bevara klassiska miljöer, dels på att skapa nya former och funktioner som möter högt ställda krav på det arv som skall förvaltas av kommande generationer. JOM skall också kunna tillmötesgå unika, speciella krav på former och funktioner som kan komma att ställas, genom att tillhandahålla en bred och djup kompetens inom teknik och formgivning.