Varför planteringslådor?

JOM’s nya planteringslåda i betong ger maximala möjligheter. Enklare, snabbare, säkrare och billigare!

Produktfördelar:

Generellt vid plantering
Med en planteringslåda i betong får man möjlighet att separera planteringsjorden från det bärlager som ligger utanför. Bärlagret kan komprimeras så att sättningar kan minskas kraftigt. Betongkanten ger ett perfekt upplag för markgaller. Betonglådans konstruktion gör att vikter som kommer ut på gallret leds förbi rotzonen och ut i djupare liggande lager där belastningen inte kan skada trädets rötter. Trädets rötter kan expandera ut från lådan genom hålen i betonglådan.

Fördelar med JOM’s nya system
Olika storlekar på galler kräver flexibilitet i storlekar på betonglådan. Ofta vill man också skapa stora växtbäddar utan att galler används. Den nya lådan kan monteras ihop vid sidan av gropen för att sedan lyftas på plats. Detta medför ett snabbare och enklare montage. Jämfört med den gamla konstruktionen erbjuds nu större öppningar för trädrötterna, en högre öppning för grunt liggande rötter samt en balk som ger stöd för hela konstruktionen i dess underkant.

Fyra grundelement kan kombineras till ’’oändliga’’ storlekar
JOM’s system möjliggör att skapa vilka storlekar som helst från 900 mm och uppåt med olika mått för bredd och längd. Detta når man med endast 4 stycken grundelement som kombineras till att skapa önskad längd/bredd. Det begränsade antalet element möjliggör mycket god tillverknings-, lagrings- och hanteringsekonomi. Detta medför låga kostnader och hög tillgänglighet då planteringslådorna behövs.

Planteringslådorna skall undantagslöst användas mycket tidigt i ett anläggningsskede. Det innebär att det ställs höga krav på kort leveranstid.

Elementen är jämntjocka, vilket innebär att de kan hanteras liggande på lastpallar. Detta i sin tur gör att vanliga transporter kan användas. Pallarna är staplingsbara till maximala vikter vid transporter vilket förbättrartransportekonomin väsentligt. Inga särskilda åtgärder krävs för lastning och lossning.

JOM – Marknadsplatsen för gjutjärn i offentlig miljö.